Namaz Vakitleri
Görüntülenen Şehir:   Loading
Puan Durumu Loading
Gazeteler
 • Akşam Gazetesi
 • Bir Gün Gazetesi
 • Bugün Gazetesi
 • Cumhuriyet Gazetesi
 • Dünya Gazetesi
 • Fanatik Gazetesi
 • Fotomaç Gazetesi
 • Güneş Gazetesi
 • Haber Türk Gazetesi
 • Hürriyet Gazetesi
 • Millî Gazete
 • Milliyet Gazetesi
 • Posta Gazetesi
 • Radikal Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Star Gazetesi
 • Takvim Gazetesi
 • Taraf Gazetesi
 • Türkiye Gazetesi
 • Vatan Gazetesi
 • Yeni Akit Gazetesi
 • Yeni Asta Gazetesi
 • Yeni Şafak Gazetesi
 • Zaman Gazetesi

BALIKESİR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMALARI

Bu haber 1062 kere okunmuş. 07.04.2020 Salı 09:19

Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması

Balıkesir Valilliğinden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya'da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. 1-) Büyükşehir statüsündeki ilimize tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'ten itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına, 2-) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarına, 3-) İlimizden aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilmesine; a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir. f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan "İl Pandemi Kurulları"nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış yapabilecektir. 4-) Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00'ten itibaren geçici olarak yasaklanmasına, 5-) İlimizde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'ten itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesine, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlanmasına, 6-) İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile girmesine, maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına, 7-) İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesine, Alınan bu kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Şehirlere Araç Giriş/Çıkış Kısıtlaması ile İlgili İstisnalar

İlgi Genelge uyarınca Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır. Kara, hava ve deniz araçları ya da yaya olarak giriş/çıkış kısıtlamasına gidilen illerimiz için bu kısıtlamanın istisnaları mezkur Genelgenin A/3 maddesinde belirtilmiştir. Genelgenin A/3 maddesinin (f) bendinde ise özel durumlara ilişkin olarak Valiliklerce alınan kararlar doğrultusunda ilave izin verilecekler için seyahat izin belgesi düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Genelge’nin A/3/f bendi uyarınca seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; 1- Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen illere; a. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, b. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, c. Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye), d. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), e. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, f. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, g. Ceza infaz kurumlarından salıverilen, h.Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan, Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecektir. 2- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için; İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi, Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, Usulleri geçerli olacaktır. 3- Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir. 4- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır. 5- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacaktır. 6- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir. 7- Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illerimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00'den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08;00’e kadar yapılabilecektir. 8- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgemiz kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacaktır. 9- Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için haftasonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulanamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 10- İlgi Genelge kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla Bakanlık Merkezimizde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.

Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 - 20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. 1-) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/16 sayılı kararının 4. Maddesi ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Buna göre doğum tarihi 01.01.2000 / 01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber; a-) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, b-) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin, c-) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/16 sayılı kararının 4. Maddesi ile getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, bu istisnaların 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmamasına, sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanması ve takibine; Oy birliği ile karar verilmiştir. Haber: Huriye DİKMEN

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Balıkesir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen coronavirüs (kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına: 1-) Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin kendi imkânları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Ancak bu durum ilgili Valiliklerin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleşmesine, bu şekilde iller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları iller "çıkış ili", tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise "varış ili" olarak tanımlanmasına, 2-) Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Vali başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir komisyon kurulmasına, bu komisyonlarca; a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına, b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit edilerek, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilmesine, c-) Talepte bulunulan Valiliklerce Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirler arası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin belirlenmesine, ç-) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gitmesine, d-) Çıkış ilinde/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilmesine, ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu "Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu" kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine, sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilmesine, ayrıca seyahat sırasında COVID-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılmasına, 3-) Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların 2017/6 sayılı Genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koronavirüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınmasına, bu doğrultuda; a-) İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesine, b-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre), c-) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına, ç-) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına, d-) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmesine, e-) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesine, f-) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesine, g-) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılmasına, ğ-) Çocuklar için oluşturulan alanların temizliğine özel önem verilmesine, h-) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasına, 4-) Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan "göçerler", ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine, 5-) Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine, 6-) Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmalarına, 7-) Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına, 8-) Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla: a-) EPDK tarafından elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin “Kıyasen Fatura Düzenlemesi”ne geçilmesine, b-) Yapılan düzenlemenin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasına, böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonun da sağlanmasına, bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanmasına, c-) Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenmesine, d-) Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi’nin geçici bir süre (3 ay) uygulanmasına, uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olmasına ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenmesine, bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılmasına, sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılmasına, mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılmasına, mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılmasına, örneğin Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılmasına, tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilmesine, tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmemesine, tüketicilerin kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve EPDK'nın internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilmesine, karar kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenmesine, mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları EPDK tarafından titizlikle değerlendirilmesine ve vatandaşlarımızın haksızlığa uğramasına kesinlikle izin verilmemesine, dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında vakit kaybetmeden soruşturma başlatılmasına ve mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanmasına, bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkân oluşturmak adına tüketicilerin mobil iletişim bilgilerinin ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber: Huriye DİKMEN

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında 81 İl Valiliğine Sokak Hayvanları Genelgesi

Balıkesir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: İçişleri Bakanlığımız 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi. Sokak Hayvanları konulu genelgede, valiliklerden; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi. Bakanlığımız, valiliklere gönderdiği genelgede, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi. Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alındığı, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidildiği ifade edildi. Öte yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi. Genelgede, vali/kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetleri arttırılacak. Bakanlığımız, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesini istedi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber: Pervin BÖLÜKBAŞI

Balıkesir'de sosyal destek ödemeleri evlerde ödenmeye devam ediyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemlerin yanı sıra salgının vatandaşlar üzerindeki sosyal ve ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ise bin TL'lik sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Kentte Valilik ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda bin liralık ödemeler PTT dağıtıcıları, Jandarma, Polis ve Bekçiler tarafından evlere ulaştırılıyor. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber: Huriye DİKMEN

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı

Balıkesir Valiliğinden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hane başı 1.000'er TL'den oluşan para yardımı ödemeleri vatandaşlarımızın hanelerine ulaştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında vatandaşlara yapılan 1.000 TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Balıkesir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Bugün başlayan ve Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek olan ödemeler vatandaşlarımıza PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından teslim edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber: Aydın DEMİRKAYA

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından basın açıklaması

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde bulunan Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İvrindi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınmış olup, bu kapsamda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde bulunan Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İvrindi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Türkiye Bilimsel Danışma Kurulunun ceza infaz kurumlarına yönelik alınması gereken tedbirlere yönelik tavsiyeler ışığında ve barındırılan hükümlü tutuklulara, zor şartlarda görev yapan personele ve ailelerine COVID-19 virüsünün bulaşmasını önlemek amacıyla; kurumlarımızda hükümlü-tutuklu odaları, ziyaret yerleri, iş yurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, eğitim sınıfları, sevk araçları, personelin bulunduğu kısımlar ile lojmanlarda ve kurumda bulunan diğer tüm bölümleri hijyen açısından genel temizliğinin yapıldıktan sonra havalandırılarak dezenfektan ilaçlaması yapılmış olup, bu işlemler sık sık tekrarlanmaktadır. Kurumlarımızda görevli tüm personel ateşleri ölçüldükten sonra maske ve eldivenle görev yapmaktadırlar. Dezenfekte işlemleri kurumun girişinden başlanarak personel yemekhanesinde, her görevden sonra kurum araçlarında, personel lavabolarında, birimlerde, hükümlü lavabolarında, ankesörlü telefonlarda, terzi atölyelerinde, hükümlü yemekhaneleri, kantin, çay ocaklarında, hükümlü yatakhanelerinde, mutfakta ve fırın atölyesinde her gün düzenli olarak yapılmaktadır. Açık Ceza İnfaz Kurumunda izinden gelen tüm hükümlüler 7/24 gözetimle gereken süre kadar karantina altına alınmaktadırlar. COVID-19 şüphesi olan hükümlüler ceza infaz kurumuna girişleri yapılmadan ilgili sağlık birimlerine yönlendirilmektedirler. Kurumlarımızdaki tüm birimlere ihtiyacı kadar eldiven maske ve dezenfektan dağıtılmıştır. Alınması gereken kişisel ve kurumsal tedbirlerle ilgili olarak hükümlü ve tutuklulara idare tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Hükümlü ve tutuklulara günlük olarak kişisel temizlikleri ile odalarının hijyenini sağlayabilmeleri için başta çamaşır suyu ve sıvı el sabunu olmak üzere gereken temizlik ürünleri verilmekte olup ayrıca kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklular istedikleri miktarda temizlik ürünlerini kurum kantininden tedarik edebilmektedirler. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda personelin maske ve eldiven kullanarak ve sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle gerek kendi aralarında gerekse hükümlü-tutuklularla iletişimleri sağlanmaktadır. Kurumlarımıza ilk giriş yapacak olan hükümlü ve tutuklular ilgili sağlık birimlerince düzenlenen "COVID-19 septomları bulunmadığına" dair rapor ile son 14 günde yurtdışından ülkemize girişi olmadığına dair kolluk yazısı alınarak kuruma kabulleri yapılmakta olup ayrıca ateşleri ölçülerek diğer hükümlü ve tutuklularla temaslarının olmadığı ayrı bir odada 14 gün izole edilmektedirler. Yine nöbet tutacak personel dışarıyla ve aileleriyle temas etmeden 14 gün izole edildikten sonra kuruma alınarak tedbirler en üst seviyede tutulmaktadır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı görev alanı içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü-tutukluların, personelin ve ailelerinin COVID-19 salgınından olumsuz olarak etkilenmemesi için tüm tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınmış olup, kurumlarımızda herhangi bir COVID-19 vakası bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber: Aydın DEMİRKAYA

YorumlarBu habere hiç yorum yapılmamış     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

9 + 1 = ?